banner

Technologie

Implementarea tehnologiei unice de smalţ care este rezultatul know-how-ului slovac a generat în acest domeniu un moment hotărâtor imens şi care a făcut posibilă formarea unei suprafeţe modificate excepţional de durabilă şi de o calitate superioară.

Tehnologia are la bază principiul aplicării pulberii de smalţ într-un câmp electrostatic şi astfel este atinsă independenţa enviromentală a procesului de fabricare. Eficienţa acestui proces de fabricare şi parametrele de calitate excepţionale ale produselor noastre confirmă obţinerea certificatului internaţional de calitate de prestigiu ISO 9002.

Tehnologia produselor de marcă estap® este rezultatul aplicării unui principiu nou fizical, care foloseşte efectele Legii lui Coulomb. Aceasta permite realizarea formării de straturi în mod uscat, într-un sistem închis, în timp ce materialul de smalţ care nu face parte din stratul de suprafaţa al produsului, este imediat înapoiat pentru refolosire.

Astfel se obţine o utilizare de 100% a materialului de smalţ fără formarea de resturi şi fără poluarea mediului de lucru şi a mediului înconjurător. Procesul este automatizat complet şi este controlat cu ajutorul calculatoarelor. Acest mod de formare a straturilor de smalţ care are la bază o esenţă fizică, face posibilă atingerea unei calităţi superioare. 

Procesul de fabricație

Mlynica

1. Morăriţa

Linia automatică în regim normal face toate operaţii, cu care semifabricatul de ieşire - friteză de smalţ, se transformă în praf de smalţ cu parametrii anticipaţi şi prescrişi. Mărimea maximă a particulelor de praf este de 100 microni. Praful astfel preparat este un conducător relativ de electricitate.

Pentru a fi posibilă aplicarea principiului fizic al metodei următoare a fabricării straturilor de smalţ, este necesar să se mărească rezistenţa electrică specifică de o sută de ori. Aceasta poate fi atinsă prin modificarea suprafeţei cu un dielectric special, care formează în stratul de molecule un fel de cămăruţă, care previne scăpării încărcăturii din particule.

Lisovanie

2. Presare

Presarea o realizăm pe o linie automată care este alcătuită din şase instalaţii de bază: Instalaţia de servire care preia din pachetul plăcilor netăiate la mărimea dată, bucata respectivă şi o conduce în prima maşină de presare, în care se realizează formarea corpului principal a căzii de baie, este vorba de maşină de presare hidraulică cu o putere de 1600 de tone.

Produsul presat este dus în preşul nr.2, unde se taie surplusul de material în partea de sus a căzii de baie şi formează o curbură a marginii. În operaţia următoare în preşul nr.3 se presează deschiderea pentru scurgere şi face mişcare pe toată circumferinţa de tăiere a marginii. Pe parcursul degresării iniţiale presătura avansează spre unitatea de sudură, unde se sudează urechile de agăţare şi elementele de ataşare a picioruşelor.

Predúprava

3. Faza înainte de modificare

Toate produsele după presare înainte de a fi smălţuite trebuie să fie modificate la suprafaţă. Această fază înseamnă înainte de toate curăţarea suprafeţei de uleiuri, rugină şi alte impurităţi mecanice. Procesul de curăţare se realizează complet în linie automatică unde ultima operaţie este uscarea.

Práškovanie

4. Prăfuirea

Formarea suprafeţei prin metoda de aplicare a prafurilor de smalţ în câmpul electric se realizează în linia automatizată complet, care este formată din cinci poziţii de aplicare. În primele două se realizează stratul de smalţ de bază prescris, iar în celelalte trei formarea stratului de smalţ de acoperire. Produsul este aşezat pe un transporter şi astfel în mod continuu trece prin fazele enumerate.

Stratul de praf de pe suprafaţa produsului se formează în urma acţiunii forţei lui Coulomb. Aceste forţe sunt subtile, după un timp dispar şi prin scăparea încărcăturii din particule aceste forţe slăbesc. Legătura fixă a stratului, care are bază de metal, se obţine prin ardere la temperatura de cca 800 °C, care se realizează în cuptorul continuu tunelat.

Vypaľovanie

5. Arderea

Cu reagăţarea produsului, pe care sunt aşezate straturile a prafului de smalţ din transporterul ducător pe un transporter al cuptorului de ardere, este dus în zona de radiere a cuptorului continuu tunelat. Aici în regimul de ardere determinat au loc reacţii, care intermediază unirea solidă a smalţului de bază cu suprafaţa produsului şi formarea stratului compact a aşa-numitului smalţului protector.

După răcirea produselor, sunt acestea controlate şi ambalate direct pe transporter.  

Kontrola

6. Kontrola

Prevesením výrobku, na ktorom sú vrstvy prášku smaltu z nanášacieho podvesného dopravníka na podvesný dopravník vypaľovacej pece, je tento unášaný do žiarového pásma priebežnej tunelovej pece.

Tu v stanovenom vypaľovacom režime prebehnú reakcie, ktoré sprostredkujú pevné spojenie základného smaltu s povrchom výrobku a vytvorenie celistvej vrstvy takzvaného krycieho smaltu. Po postupnom vychladení výrobkov sú tieto priamo na dopravníku kontrolované a balené.

 

De ce sunt căzile de baie Estap deosebite?

 • stratul antiadeziv de smalţ Quattro
 • producţia nu poluează mediul înconjurător
 • durabilitatea extraordinară până la 30 de ani
 • suprafaţă igienică deosebită
 • smalţul este de 3 x mai flexibil şi rezistent
 • suprafaţa modificată unică
 • reciclare maximă
 • suprafaţă perfect fină
 • preţuri de vânzare avantajoase
 • calitate internaţională superioară
 • instalare simplă
 • luciu mare