banner300---6-predaj-0

Profil spoločnosti

Firma Festap s. r.o. bola založená v roku 1993. Jej zakladatelia vychádzali z prostredia mnohoročného výskumu technológií smaltovania.

Pôvodný podnik, ktorý sa zaoberal výrobou smaltovaných výrobkov konzervatívnou technológiou, nebol situovaný v oblasti Fiľakova náhodne. Tradícia smaltovania tu totiž existovala už od roku 1908. Unikátny výrobný proces je založený na novom fyzikálnom princípe, tzv. suchom princípe, ktorý je charakteristický nanášaním práškových smaltov v elektrostatickom poli. Tento postup umožňuje dosahovať mimoriadnu kvalitu smaltovaných povlakov, ktorú potvrdzuje aj medzinárodný certifikát ISO 9002. Vlastníme výrobný potenciál na produkciu oceľových smaltovaných vaní a sprchovacích mís s kapacitou 300 tis. Ks/rok. Táto kapacita predurčila proexportnú orientáciu firmy a v súčasnosti tvorí export až 85 % podiel z celkovej produkcie. Prevratnú technológiu smaltovania sme doteraz úspešne realizovali pre viacerých európskych výrobcov rôznych druhov smaltovaných výrobkov.

Firma FESTAP sa ako prvá na svete môže prezentovať vysokoefektívnym výrobným procesom, ktorý nekompromisne vyriešil všetky ekologické problémy procesu smaltovanej výroby. Dôkazom environmentálnej nezávislosti našej výrobnej technológie je získanie medzinárodného certifikátu ISO 14001. Ďalej sme vyvinuli špeciálne antiadhézne a hydrofóbne povlaky, ktoré svojim účinkom redukujú spotrebu čistiacich prostriedkov, a tým aj zaťaženie odpadových vôd.

Ako vlastníci know-how pre výrobu frít, pre technológiu výroby práškových smaltov z frít, ako i technológie nanášania a zodpovedajúcich výrobných liniek celého výrobného procesu, sme technicky a ekonomicky nezávislí. Kvalita smaltovaných povrchov a našich výrobkov je momentálne bez konkurencie a duševný potenciál firmy naďalej pracuje na trvalom zvyšovaní kvality našich výrobkov.

V súčasnosti tvorí rozšírený sortiment takmer sto druhov oceľových smaltovaných vaní, sprchovacích mís a masážnych vaní v rôznych modifikáciách.

Značka Estap

onas-profil-img01Registrovaná obchodná značka estap skrátenou formou vyjadruje technologický princíp smaltovania – elektrostatická aplikácia práškov.

Je to unikátny postup vyvinutý zo slovenského know–how a tvoriaci strategickú podstatu technológie smaltovania našich výrobkov. Z tohto hľadiska sa výrobky estap ® významne odlišujú od všetkých podobných produktov najmä v oblasti technickej kvality, estetiky a životnosti.

 

Estetika a filozofia

Moderná a výtvarná estetika, filozofia vytvárania morálnych hodnôt a osveta sú základnými piliermi existencie našej firmy.

Cieľom vlastníkov firmy je implementácia estetických kritérií nielen pri dizajnových riešeniach produktov značky estap ®, ale aj rozvíjanie estetiky na duševnej a pracovnej úrovni. Budovanie pozitívnej pracovnej morálky súvisí s pretvorením úzko chápaného pracovného prostredia na pracovný priestor s vysokou pridanou hodnotou. Naši zamestnanci majú po odvedení pracovného výkonu možnosť bezplatne využívať športovo-relaxačný potenciál firemného areálu. V súvislosti s podporou firemnej kultúry a lojality realizujeme počas roka niekoľko druhov športových a kultúrnych podujatí, ktoré sa u našich zamestnancov a ich rodín tešia veľkej obľube.Zaujímavosti

onas-profil-foto
 
 


 

Ocenenia


1989
  International Trophy for Technology (Frankfurt)
 
  1994
  Krištáľový pohár - Coneco 94 ( Bratislava)
 
  1994   Slovak Gold - vane Classic a Atlantic
 
  1995
  Čestné uznanie - Habitat 95 (Praha)
 
  1997
  Hlavná cena - Coneco 97 (Bratislava)
 
  1997
  Slovak Gold - vaňa Aqua I
 
  1998
  and Prix - FOR ARCH 98 (B. Bystrica)  
  1999
  GrISO 9002 a ISO 14001
 
  2000   Čestné uznanie - model DAFNE - Coneco 00
 
  2001
  Čestné uznanie - Perla Extra Quattro - Coneco 01
 
  2001   Osvedčenie MŽP SR o environmentálnej vhodnosti výrobkov estap®