banner300---6-predaj-0

Predaj

Geografický priestor strednej, východnej a juhovýchodnej Európy tvorí strategický podiel v uplatnení našich exportných aktivít. Vzhľadom ku skutočnosti, že v každom trhovom segmente máme vytvorenú sieť obchodných partnerov, je potrebné prezentovať aj ich presné kontaktné adresy pre zefektívnenie komunikácie.

Závažnou informáciou pre obchodníkov, ale i bežných spotrebiteľov sú ceny výrobkov, ktoré sú prístupné v aktualizovanej podobe pre každý trhový segment. Integrálnou súčasťou obchodných informácií sú predajné podmienky a reklamačný poriadok koncipovaný v súlade s príslušnými normami.