banner300---6-predaj-1-predajcovia

Predajcovia

Kontaktovať predajcu


 

Slovenská republika – zoznam predajcov

 
  PRESPOR spol. s r.o. 

Turbínova 1, Bratislava 831 04
Tel. 02-49203251,49203232
www.prespor.sk

 
  DEA spol. s r.o. 

Jurigovo nám. 7, Bratislava 841 05
Tel.02/49491617
www.dea.sk


  PTÁČEK – veľkoobchod a.s.  

Vajnorská 140, Bratislava 831 04
Tel. 00421248207800,00421244455781
www.ptacek.sk

 
  M and R Trade spol. s r.o

Javorová 2885/35, Piešťany 921 01
Tel.:00421337970050
www.mrtrade.sk

 
  H.V.F. spol. s r.o.

Sládkovičova 721, Bánovce nad Bebravou  957 01
Tel.:00421387604570
www.hvf.sk

 
  BAUKER  s.r.o.  

Jesenského 8/650, Šaľa , 927 01
Tel.: 00421317704321
www.bauker.sk

 
  TOMKAT s.r.o. 

Záhradná 33, 080 01 Prešov
Tel.: 051 7481903-4,5 Mobil: 00421918430569

 
  ROBKERK

Kavečianska 6   040 22 Košice
Tel.: 055- 633 12 67
www.robkerk.sk

 
  VODOTERM

Duklianska  1377   085 01 Bardejov
Tel.: 054- 474 84 33
vodotermbj@stonline.sk

 
  UNITERM  

Gaštanova ul. 1   066 01 Humenné
Tel.: 057- 775 31 86
uniterm@stonline.sk

 
  KOVONA

Zvolenská cesta 14    974 00 Banská Bystrica
Tel.: 048- 43 03 378

 
  TECHNIK

Neresnícka  cesta 1   966 01 Zvolen
Tel.: 045- 532 40 00
www.technik.sk
technikzv@inmail.sk

 
  ELARO

Cesta osloboditeľov  193,   977 01 Brezno
Tel.: 048- 611 10 81
elaro@mbox.zelpo.sk

 
  BOLARE

Rapča 440  029 01 Námestovo
Tel.: 043- 552 33 01
www.bolare.eu

 
  C.B.K.

Štrkova 27/606   010 08 Žilina
Tel.: 041- 723 42 65

 
  UNIMAT  spol. s  r.o.

J. I. Bajzu 35  971 01 Prievidza
Tel.: 046- 541 12 46
www.unimat.sk
unimat@unimat.sk

 
  INEXA

Pavla Dobšinského 1094/38, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.:00421-47-5631675
www.inexasro.sk

 
  TOVA spol. s r.o.

Internátna 2318/24, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 00421484132384

 
  Betonárka Nadlice spol.s r.o.

Podhorská 3860/35, 921 01 Banka
Tel.:00421385424532

 
  O.K.TREND Fiľakovo s.r.o.

Obrancov mieru 66, 986 01 Fiľakovo
00421474382366
www.oktrend.sk